Kielet

suomeksi svenska norska english

BEGÄR OFFERT

Dsc00601Våra kemikalietankar används för transport och förvaring av vatten, vätskor och gödsel inom lantbruk, industri, trädgårdar och andra användningsoråden.

I vårt utbud finns 2m3 - 80m3 stora tankar med diameter på 1200-2500mm. Våra glasfibertankar är tillverkade av polyesterharts.

EcoTank erbjuder för industri, lantbruk och entreprenörer:
- slutna tankar i 2000-80000 liter
- trådlösa nivåvakter
- slamavskiljare med filtrering i 2000-50000 liter
- regnvattentankar
- fettavskiljare
- bioreaktorer och svaveltvättstorn
- små- och stora pumpstationer, för avlopps- och dricksvattenTeollisuus UV suojalla 25000 Litraa
- andra tankar till förvaring och transporter
- AIV-torn
- sädescilon, andra silon, stående tankar i 2000-60000 liter
- OVR- och andra matningssilon
- gödselvagnstankar
- brandvattentankar
- 1a och 2a klass oljeavskiljare
- servicebrunnar
- fiskuppfödningsbassänger
- förstärkta oljetankar
- observationsbassäng för industriändamål

Vi beviljar 2-5 års garanti på våra glasfibertankar beroende på användningsområde.
Certifikat medföljer vid leverans.

Våra ingenjörer ritar 3D-måttritningar för specialbassänger och tankar enligt kundens önskemål.